holzbach@btstav.cz +420 774 082 074

Zemní práce

Provádíme veškeré zemní a výkopové práce dle požadavků zákazníka, a to jak strojně, tak i ručně.

Tyto práce se dělí na přípravné, hlavní a dokončovací zemní práce.

Přípravné zemní práce

Oplocení, vyčištění od náletů, dřevin, vytyčení IS, zajištění ZS, vytýčení stavby, skrývka ornice, zřízení příjezdových cest.

Hlavní zemní práce

Hloubení jam, výkopy rýh, základů RD, navážení a hutnění těles, násypy, vylepšení zemin-stabilizace, kompletní HTÚ, výkopy pro přeložky IS, převozy zemin, výkopy jezer, bazénů, čištění koryt řek, drenáž a odvodnění pozemků.

Dokončovací zemní práce

ČTÚ, provedení humózních vrstev a zatravnění, modelace terénních vln, zahradnické práce, výsadba dřevin a údržba.

Mezi zemní práce také patří i provádění lesních cest, cyklostezek a komunikací.

Další činnosti:

  • Rekultivace ploch a skládek
  • Kácení stromů
  • Čištění rybníků a korytřek
  • IS – přeložky starých a výkopy pro nové trasy – voda, plyn, kanalizace
BT stav
BT stav

kontakty

Jan Holzbach

Jednatel společnosti
holzbach@btstav.cz
Tel.: +420 774 082 074

Jiří Černý

Jednatel společnosti
cerny@btstav.cz
Tel.: +420 734 596 442

Mgr. Jan Dvořák

Odborný konzultant
dvorak@btstav.cz
Tel.: +420 602 355 228

Sídlo společnosti:

BT STAV s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

IČO: 25660845, DIČ: CZ25660845