holzbach@btstav.cz +420 774 082 074

Mezi naše nové služby patří JÁDROVÉ VRTÁNÍ

16. 8. 2023

Technika jádrového vrtání se používá v případech, kdy je třeba vytvořit přesný kruhový otvor ve stavebních materiálech jako je beton, železobeton, kamenné a smíšené zdivo, cihelné zdivo a v dalších materiálech a lze provést do podlah, stropů, svislých stěn.

Ceník jádrového vrtání 2023

Více o jádrovém vrtání

Novinky

O naší společnosti

Společnost BT Stav s.r.o. je stavební společnost se zaměřením na kompletní stavební práce, rekonstrukce objektů, demolice ruční i strojní. Společnost byla založena v roce 1998, v roce 2021 prošla restrukturalizací a čerpá ze zkušeností získaných vedoucími pracovníky v předcházejících působeních, a to v předních českých a zahraničních společnostech.

Realizujeme kompletní stavby bytových a rodinných domů, provádíme rekonstrukce celých budov domů i jednotlivých bytů, také provádíme bourání objektů od ručních bouracích prací až po velmi náročné strojní demolice včetně demolic výškových objektů, a to v oblasti civilní a průmyslové. To samé platí o provádění zemních prací, které provádíme od ručních výkopů, až po kompletní provedení zemních těles.

Společnost realizuje projekty především v České republice.

BT stav

Naše služby

Demolice
Demolice - bourací práce
 • ruční bourací práce
 • ruční demolice objektů
 • strojní demolice betonových a železobetonových konstrukcí
 • ruční i strojní demolice ocel. konstrukcí (haly, sila, potrubí)
 • demolice výškových objektů včetně komínových těles
 • třídění a recyklace materiálů z demolic
Více o demolicích
dokumenty ke stažení
Zemní práce
 • ruční výkopy
 • strojní provádění – hloubení jam, rýh, základů
 • zemní práce pro IS
  • přeložky voda, plyn, kanalizace
  • výkop pro nová vedení
 • kompletní provádění zemních prací
 • HTÚ
 • skrývka ornice
 • ČTÚ
 • rekultivace ploch, skládek
 • odstranění porostů
 • kácení stromů
 • čištění rybníků a koryt řek
Více o zemních pracích
dokumenty ke stažení
Sanace
 • sanace vlhkého zdiva
 • sanace železobetonových konstrukcí
 • sanace a hydroizolace sklepních prostor
Více o sanacích
dokumenty ke stažení
Autodoprava
 • doprava materiálů
 • odvoz a likvidace odpadů
 • kontejnerová doprava – přistavení, odvoz, likvidace (zeminy, sutě, objemný odpad)

Autodoprava není hlavní náplní naší činnosti. Zajišťujeme po dohodě se zákazníkem.

dokumenty ke stažení
Stavební práce – nové budovy, rekonstrukce, zateplování domů
 • výstavba nových budov a RD
 • výstavba hrubých staveb
 • kompletní výstavba na klíč
 • rekonstrukce stávajících objektů
 • provádění omítek, fasád, štuků, maleb
 • aplikace izolací proti vodě
 • zateplování objektů provozoven, domů
 • protipožární a protihlukové izolace
Více o stavebních pracích
dokumenty ke stažení
Rekonstrukce
 • Rekonstrukce stavebního objektu
 • Revitalizace budov
 • Provádění omítek, štuků, fasád a maleb
Více o rekonstrukcích
stavební suť
Poradenská činnost
 • konzultace, návrhy řešení
 • vytváření rozpočtů
 • vytvoření TP
Více o poradenské činnosti
stavební suť
Recyklace
 • drcení sutí, betonů
 • třídění materiálů a zemin
Více o recyklaci
stavební suť
Prodej materiálů
 • prodej písků, štěrků
 • prodej recyklátů – cihelný, betonový
 • tříděné zeminy
 • zahradnického substrátu
 • po dohodě možnost zajištění veškerého stavebního materiálu

Prodej stavebních materiálů není hlavní náplní naší činnosti. Zajišťujeme po dohodě se zákazníkem.

Více o prodeji materiálů

REFERENCE

Zde jsou ukázky našich úspěšných realizací

 • Vše
 • Stavební práce
 • Rekonstrukce

BD Jinočany

Stavební práce

ŘRD Jinočany

Stavební práce

RD Dolínek

Stavební práce

Malování AAA AUTO PRAHA

Rekonstrukce

RD Velké Popovice

Stavební práce

SZŠ Kladno

Rekonstrukce

Fasáda BD Teplice

Rekonstrukce

kontakty

Jan Holzbach

Jednatel společnosti
holzbach@btstav.cz
Tel.: +420 774 082 074

Jiří Černý

Jednatel společnosti
cerny@btstav.cz
Tel.: +420 734 596 442

Mgr. Jan Dvořák

Odborný konzultant
dvorak@btstav.cz
Tel.: +420 602 355 228

Sídlo společnosti:

BT STAV s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

IČO: 25660845, DIČ: CZ25660845