holzbach@btstav.cz +420 774 082 074

Demolice

Strojní a ruční demolice, demolice výškových objektů, demolice ocelových, betonových a železobetonových konstrukcí.

Zaměření společnosti BT Stav s.r.o. v této oblasti je na ruční i strojní demolice budov. Dále se společnost zaměřuje na demolice výškových objektů jako jsou komíny, sila, zásobníky. Jsme odborníky na bourání betonových, železobetonových a ocelových konstrukcí, budov a objektů.

Strojní demolice

Využíváme speciální mechanizační prostředky určené pro demolice – demoliční bagry s prodlouženými rameny a různými druhy nástavců jako jsou kladiva, nůžky.
Využití strojní demoliční mechanizace je možné na všechny typy staveb tam, kde to umožní prostor. Hlavní výhodou těchto mechanizací je jejich univerzálnost, rychlost a tím pádem i cena.

Demolice výškových objektů

V této oblasti se jedná o demolice komínových těles, mostních konstrukcí a výškových budov do výšky cca 36 m. Po dohodě lze zajistit i demolice vyšších objektů do výšky až 50 m.

Ruční demolice

Ruční demolice provádíme tam, kde nelze použít strojní demoliční techniku z prostorových důvodů a z důvodu malé únosnosti, ale také tam, kde se jedná pouze o částečnou demolici objektu. Tento typ demolice provádíme především u staticky narušených objektů, ale také v hustě zastavěné lokalitě.

Nevýhodou tohoto typu demolice je časová náročnost a s tím přímo souvisí i finanční stránka.

Tento typ demolice se dělí na:

  • ruční bourání
  • ruční rozebírání budov
  • postupné rozebírání komínů
  • částečné demolice
Třídění a recyklace materiálů z demolic

Veškeré demoliční odpady (sutě) vznikající z demoliční činnosti dále třídíme, zpracováváme a drtíme na drtících zařízeních. Takto vzniklý materiál se dále využívá k terénním úpravám nebo jako podklad, např. do komunikací apod. V případě, že nelze tento materiál použít, jsme připraveni zajistit kompletní ekologickou likvidaci.

BT stav
BT stav

kontakty

Jan Holzbach

Jednatel společnosti
holzbach@btstav.cz
Tel.: +420 774 082 074

Jiří Černý

Jednatel společnosti
cerny@btstav.cz
Tel.: +420 734 596 442

Mgr. Jan Dvořák

Odborný konzultant
dvorak@btstav.cz
Tel.: +420 602 355 228

Sídlo společnosti:

BT STAV s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

IČO: 25660845, DIČ: CZ25660845