holzbach@btstav.cz +420 774 082 074

Sanace

Hlavními důvody pro provedení sanace jsou:

- hledisko zdravotní

Dlouhodobým působením vlhka ve zdivu dochází k výskytu různých druhů plísní, jejichž spóry jsou zdraví škodlivé

- hledisko statické

působením vlhkosti ve spodní části objektu dochází často k postupné a nevratné destrukci zdiva a tím, i k porušení statiky objektu. Následkem toho může docházet k trhlinám a dalším nepříjemnostem.

- hledisko izolační (tepelných ztrát)

na toto hledisko se často příliš nehledí, ale skutečností zůstává, že vlhká stavba vykazuje značné tep. ztráty.

- hledisko estetické

většinou toto hledisko je příčinou nebo podnětem pro zahájení sanace. Je to pochopitelné, ale v žebříčku priorit sanací je až na posledním místě.

Sanace dělíme na:

  • sanace vlhkého zdiva
  • sanace železobetonových konstrukcí
  • sanace a hydroizolace sklepních prostor
Sanace vlhkého zdiva

Jednou z činností naší společnosti jsou sanace zdiva. Zdivo sanujeme několika metodami, a to tlakovou i netlakovou chemickou injektáží, hydroizolační difuzně otevřenými stěrkami a nátěry, sanačními omítkami.

Sanace železobetonových konstrukcí

Provádím rovněž sanace vad železobetonových konstrukcí, a to buď injektážemi nebo reprofilačními sanačními materiály.

Sanace a hydroizolace sklepních prostor

Standardně se provede odkop okolo objektu (pokud to lze provádět), následně se provede hydroizolační sanační stěrka včetně vysprávek a potřebných prací. Dále se zároveň provede drenáž včetně ochrany potrubí, obsypu apod., provede se ochrana hydroizolace (nopová fólie nebo popř. i zateplením deskami Perimetr Duo).

V případě, že nelze odlehčit vlhkosti odkopáním a zaizolováním z venkovní strany včetně provedení drenáží, tato situace se řeší sanací z vnitřní strany. A to zastavením průniků vody přes betonové nebo cihelné zdivo pomocí injektáží, hydroizolačních nátěrů, hydroizolačních stěrek a sanačních omítek.

BT stav

kontakty

Jan Holzbach

Jednatel společnosti
holzbach@btstav.cz
Tel.: +420 774 082 074

Jiří Černý

Jednatel společnosti
cerny@btstav.cz
Tel.: +420 734 596 442

Mgr. Jan Dvořák

Odborný konzultant
dvorak@btstav.cz
Tel.: +420 602 355 228

Sídlo společnosti:

BT STAV s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město
110 00 Praha 1

IČO: 25660845, DIČ: CZ25660845